BRIEFJE 2

Beste Minister Ingrid van Engelshoven,

Nog even over gisteren. In talkshow ‘M’ kondigde u 300 miljoen euro voor de culturele sector aan. Als éérste sector krijgt de cultuur éxtra geld, benadrukte u. U probeerde dit te presenteren als een gewonnen bokaal, maar uit uw gestamel en timing bleek wel dat u het zelf ook geen Theo d’Or prestatie vond. Goed, u bent geen acteur, het zij u vergeven.

Wat zorgen baart en de cultuursector weinig vertrouwen geeft in u, is uw visie op cultuur. In de kranten lezen wij dat volgens u “Cultuur van belang is, want juist in crisis biedt het troost, afleiding en hoop.” Is dit hoe ver u komt? Zo ja, dan vraag ik u te stoppen met het reduceren van cultuur tot zijn effecten. Cultuur is het vermogen en de verworvenheid van de mens om uiting te geven aan zijn begrip, inzicht, twijfel en onzekerheid van het bestaan. Daarin ligt haar historische, sociale, economische, educatieve en spirituele waarde besloten. Cultuur is een vele malen grotere pilaar van de maatschappij dan de emoties die het bij een enkele gebruiker oproept. Cultuur is het bloed dat door de aderen van de maatschappij stroomt.

Dát maatschappelijk kapitaal staat door de coronacrisis op het spel. Deze wordt niet alleen vertegenwoordigd door de grote gesubsidieerde instellingen, maar minstens zo sterk door de kleine spelers een zzp’ers. Vergeet u hierin ook de commerciële cultuurproducenten niet. U draagt over de bescherming van onze cultuur als Minister de verantwoordelijkheid en ik verwacht dat u voor de gehele breedte van het aanbod gaat staan. Die 300 miljoen is een beginnetje, maar u bent er nog lang niet. Gelukkig voelde u dat zelf al aan.

Hoogachtend,

Christiaan Kuyvenhoven
pianist, presentator, theatermaker

News

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *